Analyse & Visualisatie

Maximale waarde uit data

Je organisatie wil data steeds intensiever, breder en op nieuwe manieren exploiteren, zodat iedere beslissing gebaseerd is op relevante en betrouwbare informatie. Credon helpt je om iedereen in je organisatie in staat te stellen maximale waarde uit data te halen door mensen tools, kennis en vaardigheden in handen te geven om data te analyseren en visualiseren. Op deze manier hebben we al meer dan 300 organisaties geholpen hun bedrijfsdoelstellingen te behalen.

Gefundeerde beslissingen

Voor het snel en goed nemen van gefundeerde beslissingen, hebben mensen inzicht nodig. Informatie over bijvoorbeeld klanten, omzet, voorraden of leveranciers die actueel, interactief en overzichtelijk weergegeven is. Hoe duidelijker en intuïtiever die informatie in beeld wordt gebracht, hoe makkelijker je er mee kunt werken. Mits de data wel compleet, consistent en betrouwbaar is.

Analyse & visualisatie van data geeft je antwoord op al je bedrijfsvraagstukken. Door informatie slim en overzichtelijk te presenteren in grafieken, infographics, tabellen en kaarten. In rapportages en interactieve dashboards, maar ook in hele andere vormen, bijvoorbeeld een productplattegrond voor een retailorganisatie waarmee exact duidelijk is op welke locatie in de winkel producten het best geplaatst kunnen worden. Het is daarbij essentieel dat de informatie medewerkers op een laagdrempelige manier faciliteert in het nemen van actie tijdens hun dagelijks werk.

Bij het goed inrichten van toepassingen voor analyse en visualisatie komt heel wat kijken. Technologisch én organisatorisch. Data moet snel te vinden, goed gedefinieerd, betrouwbaar, kwalitatief goed en veilig zijn. En gebruikers moeten die data op een snelle en gebruiksvriendelijke manier kunnen analyseren. Dat kan alleen door de ‘consumptie’ van data integraal onderdeel van je dataplatform te maken, zodat er geen tijd verloren gaat met het verzamelen en bewerken van data. En door aandacht te besteden aan het ontwikkelen van een bedrijfscultuur waarin data door iedereen als een waardevol bezit wordt gezien en behandeld. Natuurlijk speelt het goed opleiden en begeleiden van de gebruikers van data daarbij een grote rol.

Pragmatische aanpak

Bij Credon vinden we dat analyse en visualisatie allereerst draait om het het behalen van de strategische bedrijfsdoelstellingen. Het tweede doel is om zoveel mogelijk gebruikers in staat te stellen op basis van ‘self service’ data eenvoudig te kunnen analyseren, visualiseren, interpreteren en delen. Als medewerkers in je organisatie antwoorden krijgen op hun vragen in dashboards, rapportages en andere applicaties, ontstaan er vanzelf nieuwe vragen. Door goed in te spelen op dit voortschrijdend inzicht helpen we je om op een steeds verfijndere manier naar je bedrijfsprestaties te kijken.

Onze agile aanpak voor analyse en visualisatie

Daarom zullen we altijd zo snel mogelijk de eerste antwoorden visualiseren, om vervolgens met de feedback van de gebruikers in korte vervolgstappen de informatie te verbeteren en verrijken. Altijd met focus op de doelstellingen van je organisatie!

Credon_eBook_BecomingDataDriven_cover1

E-book ‘Becoming data-driven’

Veel mensen associëren de term ‘dataplatform’ vooral met technologie, maar het gaat om veel meer. Dit e-book helpt je om een geïntegreerde aanpak te ontwikkelen waarin mensen, processen én technologie gebalanceerd aan bod komen.

Direct bijsturen

Inzicht start met overzicht. Daarom bepalen we eerst samen welke vraagstukken jij wil beantwoorden en wat je daarvoor nodig hebt. We nemen je organisatie aan de hand door de juiste vragen te stellen, te adviseren en gebruikers te trainen. We zijn pas klaar wanneer jouw business vraagstuk is opgelost. Daarbij gebruiken we de toonaangevende tools Qlik Sense en Microsoft Power BI.

We beginnen altijd bewust met een afgekaderde case, die we later uitbreiden. Daardoor ben je snel in staat onderbouwde beslissingen te nemen. Bovendien leer je heel snel hoe de informatie je helpt bij je vraagstuk en wat je anders zou willen, zodat we direct kunnen bijsturen. Die kennis gebruiken we direct ook weer voor volgende cases. Zo werken we iteratief toe naar de best passende oplossingen voor jouw organisatie.

Waarom Credon?

Met ruim vijftien jaar ervaring is Credon een doorgewinterde specialist op het gebied van analyse en visualisatie binnen de Benelux. Zo waren we een van de eerste partijen die self service dashboarding introduceerden bij onze klanten. Inmiddels hebben we ruim 300 organisaties ondersteund bij de implementatie en configuratie van Qlik Sense en Microsoft Power BI.

Onze consultants helpen je om de kracht van nieuwe toepassingen op een natuurlijke en intuïtieve manier bij je mensen te introduceren. Zonder dat daarbij diepgaande technische kennis vereist is. Zo passen we machine learning toe om automatisch inzichten te genereren voor gebruikers, ondersteunen we datagedreven story telling en maken we het delen van analyses en visualisaties tussen gebruikers mogelijk.

Meer weten?

Jeroen Beunckens Consultant

Meer weten?

Tom Vandoorne General Manager