Qlik Sense June Release

Download Qlik Sense June release en ontdek de nieuwe functionaliteiten!

Download nu!

Release notes

Key highlights in the June release of Qlik Sense:

 

  • Augmented Intelligence (AI): Powered the Qlik Cognitive engine, the Insight Advisor automatically generates the best analytics and insights for the user based on the overall data set and search criteria.
  • Accelerated self service: New features include alternative chart suggestions, property enhancements with switch dimension / measures and quick change aggregation methods, as well as a smart data load feature.
  • Visualization enhancements: These include line layer in new map charts, show hid column and scroll bar charts toggle.
  • Collaboration: Promote and un-promote sheets, re-publish apps and more.
  • Advance Authoring: Improvements include scrollable sheets, expression editor improvements and ability to change grid size with objects.

 

 
 
 

Visual Data Preparation

Stelt de gebruikers in staat om data op een visuele manier voor te bereiden voordat er analyses geladen worden. Ontdek een nieuwe visuele methode voor het associëren van tabellen en data sets – de zogeheten “bubbels” in Qlik Sense 3.0 -inclusief profiling om de beste associaties te bepalen!

 
 

Visual Search

Zoek visualisaties en objecten door gebruik te maken van metadata als aanvulling. Verkrijg visuele miniaturen van grafieken en objecten als resultaat van je zoekopdrachten.

 
 

Time Aware Charting

Intelligente herkenning en voorstelling van tijdsgebonden series van data in tabellen en grafieken, inclusief een nieuw lijngrafiek object. Dit toont automatisch de tijd als een continue dimensie, zelfs als sommige periodes geen data bevatten.

 
 

Widgets

Een mechanisme om de ontwikkeling en het hergebruik te versnellen van aangepaste user interface objecten in Qlik Sense applicaties. Stelt ontwikkelaars in staat om nieuwe objecten snel te bouwen, met alleen HTML en CSS.

 
 

On-Demand App Generation

Gebruikers kunnen on the fly intuïtieve analyses maken van big data door het genereren van nieuwe Qlik Sense apps. Gebruikers maken selecties in een template applicatie, die nieuwe analysis applicaties genereert met subsets van gegevens.

 
 

Qlik NPrinting

Qlik NPrinting 17 laat nu rapporteringen toe vanuit Qlik Sense. Organisaties kunnen MS Office en Pixel Perfect rapporten genereren met behulp van Qlik Sense Analytics, en deze distribueren via verschillende kanalen, zelfs rechtstreeks naar de Qlik Sense Hub.

 
 

Qlik Web Connectors

Meer dan 20 nieuwe connectors voor populaire web-gebaseerde diensten en applicaties, gebaseerd op de recente overname van Industrial Codebox door Qlik. Toegevoegd als onderdeel van een geconsolideerde reeks van Qlik connectors voor on-premise, cloud en web-gebaseerde databronnen.

 
 

Qlik DataMarket

Twee nieuwe financiële actuele pakketten voor Qlik Datamarket, waaronder voorraden en financiële rapporten van bedrijven. Daarnaast is er een uitgebreid Essentials pakket toegevoegd met details en subnationale kaartgrenzen (“KML-bestanden”) in het gratis pakket.