Data Governance

Toegankelijke, veilige, uniforme en betrouwbare data

Credon helpt je met de implementatie van een goed data governance programma en de bijbehorende tools. Met aandacht voor mensen, processen en technologie. En met een praktische aanpak en een concreet stappenplan.

Data als waardevol bezit

Als je organisatie steeds meer met data doet, zal het aantal vragen rondom die data snel toenemen. Kan ik deze data gebruiken? Wie kan ik vragen stellen over deze gegevens? Welke data is er eigenlijk beschikbaar en waar vind ik die? Wat is de definitie van dit attribuut? Hoe is deze KPI precies berekend? Data governance zorgt voor eenduidige antwoorden op al dit soort vragen, zodanig dat die antwoorden door iedereen in de organisatie gevonden en gebruikt kunnen worden.

Gebrek aan data governance leidt tot problemen met de toegang tot en de beveiliging van data. Het veroorzaakt ook verschillen in inzicht omdat definities niet helder zijn, denk bijvoorbeeld aan verschillende antwoorden op de vraag: hoeveel klanten hebben we eigenlijk? En dit leidt weer tot een gebrek aan vertrouwen in data. Bovendien wordt het zeer lastig om aan wet- en regelgeving rondom data te voldoen, bijvoorbeeld als iemand het ‘recht om vergeten te worden’ wil uitoefenen op basis van de GDPR.

Data maakt eigenlijk dezelfde ontwikkeling door als personeel door de jaren heen. Toen in de 20e eeuw bedrijven medewerkers als een steeds waardevoller onderdeel van het bedrijf begonnen te beschouwen, ontstonden er HR-afdelingen die alle afdelingen ondersteunen met beleid en richtlijnen. Nu organisaties data steeds meer als waardevol bezit zien, ontstaat er behoefte aan een datateam dat alle afdelingen ondersteunt met databeleid, richtlijnen, tools (business glossary, data dictionary, data lineage) en best practices.


Wat is data governance?

Data governance is de set aan afspraken en gekozen standaarden die gezamenlijk vastleggen op welke manier je organisatie met data omgaat. Het beschrijft hoe je van data gebruik wilt maken, met welk doel, hoe je de kwaliteit waarborgt en hoe de veiligheid van data geregeld wordt. Je legt er structuren mee vast, bepaalt standaarden en beschrijft de visie en strategie rondom data. En je legt vast wie welke rol en verantwoordelijkheden heeft. Data governance heeft als primair doel om de consistentie, betrouwbaarheid en ongehinderde beschikbaarheid van data te garanderen, zodat werkprocessen optimaal ondersteund worden.


Onze visie op data governance

Data governance omvat alle werkzaamheden rondom het gebruik en beveiligen van data en de controle over de processen die dit mogelijk maken. Niet alleen voor de technische en logistieke kant van de opslag van data, maar ook de noodzakelijke activiteiten voor het naleven van wetten, regels en procedures. Daarnaast draait data governance om de rollen en verantwoordelijkheden van de mensen die met de data werken. Gegevensbeheerders en data stewards vervullen een belangrijke rol bij het realiseren van data governance.

In onze visie bevat een goed data governance programma vijf onderdelen: organisatie, richtlijnen, communicatie, technologie en ‘meten is weten‘. Met ons in de praktijk ontwikkelde data governance framework kun je ieder van deze onderdelen – in samenhang – vormgeven.

Credon_eBook_BecomingDataDriven_cover1

E-book ‘Becoming data-driven’

Veel mensen associëren de term ‘dataplatform’ vooral met technologie, maar het gaat om veel meer. Dit e-book helpt je om een geïntegreerde aanpak te ontwikkelen waarin mensen, processen én technologie gebalanceerd aan bod komen.

Bewezen aanpak

Ons framework zorgt ervoor dat je programma niet ‘over-engineerd’ is en op een natuurlijke wijze geïntegreerd kan worden in je bedrijfsprocessen, wat leidt tot een hogere gebruikersadoptie en snellere resultaten. Bovendien verloopt de implementatie stapsgewijs, aansluitend op het realiseren van je datastrategie. 

Credon data governance framework

We gebruiken daarbij een in de praktijk bewezen aanpak om samen met jouw organisatie aan de slag te gaan met data governance. Daarbij hanteren we de volgende stappen:

  1. Een nulmeting waar we met workshops en vragenlijsten snel in kaart brengen wat de huidige en gewenste situatie is met betrekking tot beheer en organisatie van data.
  2. Ontwikkeling van een data governance roadmap, waarin zowel de organisatorische als de technische aspecten zijn opgenomen.
  3. Implementeren en configureren van de benodigde technologie.
  4. Het beschrijven van de rollen en processen, het opzetten van de organisatie en het vormgeven van de datacultuur.

De exacte invulling van deze stappen hangt natuurlijk af van de cultuur, omvang, complexiteit en data-volwassenheid van jouw organisatie.

Waarom Credon?

Pragmatisme zit in het DNA van Credon. We zijn er dan ook altijd op gericht om zo snel mogelijk bedrijfswaarde te creëren in onze projecten. Onze missie is dat jouw organisatie de strategische doelstellingen realiseert door gebruik te maken van data. Onze data governance implementaties zijn er dan ook op gericht zo snel mogelijk waarde uit data te creëren, met draagvlak in de organisatie, zodat de inspiratie ontstaat om vervolgstappen te zetten. Altijd met een blik op de toekomst en uitbreidbaar naar gelang de behoeften en ontwikkeling van jouw organisatie.

Data governance is voor ons geen op zich staand onderwerp, maar integraal onderdeel van onze ons dataplatform framework. Met als doel maximale waarde uit jouw data te halen, op een veilige, transparante en betrouwbare manier.

Onze consultants adviseren je over het juiste ‘operating model’ voor data govenance. En ze ondersteunen je bij het opstellen van beleid, charters, processen, normen en metrics, altijd goed afgestemd op wet- en regelgeving. Uiteraard helpen ze je ook bij het selecteren, configureren en implementeren van de juiste software tools.

Waar nodig treden we ook op als jouw data governance coach. Daarnaast trainen we je data owners en data stewards in hun nieuwe rol en kunnen we optreden als data governance manager of expert. Bij veel van onze klanten blijven we continu betrokken om te adviseren bij voorkomende data governance vraagstukken.

Meer weten?

Jo Buyl Business Delivery Manager

Meer weten?

Tom Vandoorne General Manager