Data Governance

Toegankelijke, veilige, uniforme en betrouwbare data

Data als waardevol bezit

Credon helpt je met de implementatie van een data governance programma. Dit programma zorgt voor eenduidige antwoorden op vragen over data, zoals toegang, beveiliging, definities en wet- en regelgeving.

Waarom is een goed data governance programma belangrijk?

 • Verbeterde toegang en beveiliging van data
 • Eenduidigheid in definities en metrics
 • Toepassing van wet- en regelgeving
 • Vertrouwen in data
 • Verbeterde besluitvorming

Wat is data governance

Data governance is het geheel van afspraken en normen die beschrijven hoe een organisatie met data omgaat. Het doel is om de consistentie, betrouwbaarheid en beschikbaarheid van data te garanderen, zodat werkprocessen optimaal worden ondersteund.

In onze visie bevat een goed data governance programma vijf onderdelen:

 • Organisatie
 • Richtlijnen
 • Communicatie
 • Technologie
 • ‘Meten is weten‘

Lees er meer over in het E-book ‘Becoming data-driven’.

Become data-driven!

Ebook becoming data-driven

Ontwikkel een geïntegreerde data-aanpak waarin mensen, processen én technologie gebalanceerd aan bod komen.

data governance framework

Data governance framework

Ons data governance framework is een in de praktijk bewezen aanpak om data governance in je organisatie te implementeren. Het framework is stapsgewijs en aansluitend op je datastrategie. De belangrijkste stappen zijn:

 • Een nulmeting om de huidige en gewenste situatie in kaart te brengen.
 • Ontwikkeling van een data governance roadmap.
 • Implementeren en configureren van de benodigde technologie.
 • Het beschrijven van de rollen en processen, het opzetten van de organisatie en het vormgeven van de datacultuur.

De exacte invulling van deze stappen hangt af van de cultuur, omvang, complexiteit en data-volwassenheid van jouw organisatie.

Meer weten?

Tom Vandoorne General manager

Meer weten?

Jo Buyl Business Delivery Manager