Data Science

De voorspellende waarde van jouw data

Credon helpt je trends en patronen te ontdekken in de grote hoeveelheid data die je ter beschikking hebt. Zodat je accuraat en slim kunt inspelen op kansen en bedreigingen. Onze experts helpen je organisatie maximale waarde uit je data te halen!

Inspelen op kansen

Data science helpt je organisatie voorspellingen te doen op basis van data en daar beslissingen op te baseren. AI en machine learning technieken geven je een breed scala aan mogelijkheden om trends en patronen te ontdekken in alle – gestructureerde en ongestructureerde – bedrijfsdata. Zodat je accuraat en slim kunt inspelen op kansen en bedreigingen. Denk aan:

  • Het analyseren van het koopgedrag van klanten en hier gepersonaliseerde marketing campagnes op baseren om meer omzet te genereren en de klantervaring te verbeteren.
  • Het inschatten van de kans dat een klant op gaat zeggen en dit voorkomen door een aanbieding te doen.
  • Het voorspellen van uitval van een machine en hier met preventief onderhoud op inspelen om zo de onderhoudskosten te verlagen.
  • Het signaleren van mogelijk frauduleuze transacties en automatisch een rekening blokkeren om kosten te besparen en aan wet- en regelgeving te voldoen.
  • Het analyseren van seizoensinvloeden op de verkoop en de inkoop en productie daarop afstemmen om inkoop- en productiekosten te verlagen.

Krachtige tools

Credon begeleidt je organisatie bij het vinden van voorspellende inzichten uit al je bedrijfsdata. Met krachtige tools en technieken van de meest toonaangevende leveranciers, zoals het Microsoft Azure AI Platform. We besteden daarbij ook aandacht aan de ontwikkeling van de kennis en vaardigheid van je medewerkers om data science toe te kunnen passen. En aan de processen die nodig zijn voor het ontwikkelen, valideren en toepassen van data science modellen.

Dataplatform als basis

Om data science met vertrouwen te kunnen toepassen, is betrouwbare en kwalitatief goede data essentieel. Een dataplatform is dan ook een belangrijke randvoorwaarde voor data science. Zo’n platform zorgt ervoor dat data scientists zich kunnen focussen op analyse van data inplaats van het verzamelen, integreren en controleren van data. En het borgt bovendien datakwaliteit en data governance, zodat altijd duidelijk is waar data vandaan komt, wat de data betekent en wat de kwaliteit ervan is.

Credon_eBook_BecomingDataDriven_cover1

E-book ‘Becoming data-driven’

Veel mensen associëren de term ‘dataplatform’ vooral met technologie, maar het gaat om veel meer. Dit e-book helpt je om een geintegreerde aanpak te ontwikkelen waarin mensen, processen én technologie gebalanceerd aan bod komen.

Onze aanpak

Onze data science aanpak is gebaseerd op de algemeen geaccepteerde CRISP-DM methodologie. samen met jou doorlopen we de volgende stappen:

  1. Vaststellen of de mensen, processen en technologie binnen jouw organisatie klaar zijn voor een data science implementatie.
  2. Bepalen van de doelstellingen en mogelijke use cases via workshops, interviews of vragenlijsten.
  3. Ontwikkelen, testen en trainen van een eerste data science model en evalueren van de bruikbaarheid ervan.
  4. Integreren van het model in het data platform, zodat de inzichten door de gehele organisatie gebruikt kunnen worden.
  5. Opstellen van een data cience implementatieplan op basis van de lessen die geleerd zijn bij de eerste use case.

De sleutel tot succes voor data science is een aanpak waarbij je stapsgewijs tot resultaten komt die perfect aansluiten bij de bedrijfsdoelstellingen.

Waarom Credon?

Ons data science team bestaat uit bevlogen experts die over sterk uiteenlopende achtergronden beschikken. Wij zijn van mening dat een combinatie van technische, statistische én business kennis noodzakelijk is om onze klanten op een pragmatische wijze te ondersteunen. Communicatievaardigheid is daarbij net zo belangrijk als specifieke data science vaardigheden.

Onze consultants kunnen heel goed de brug slaan tussen strategische plannen en werkbare oplossingen. Samen met de direct betrokkenen uit jouw organisatie voeren ze data science implementaties uit, zodat de opgedane kennis ook behouden blijft in de organisatie. En ze blijven betrokken om op nieuwe en evoluerende vraagstukken in te spelen.

Meer weten?

Jo Buyl Business Delivery Manager

Meer weten?

Tom Vandoorne General Manager