MDM

Verder dan één versie van de waarheid

MDM: een 360° beeld

Master data management (MDM) zorgt ervoor dat er één unieke versie bestaat van alle kritische bedrijfsinformatie, maar wel binnen de context waarbinnen die informatie gebruikt wordt. (Zo is bijvoorbeeld een leveradres niet altijd gelijk aan een adres voor facturatie.) Dit kan worden bereikt door datasilo’s te doorbreken, duplicaten samen te voegen en data records volledig te maken.

Met MDM heeft iedereen in je organisatie toegang tot een 360° beeld van producten, klanten, leveranciers, locaties en medewerkers om belangrijke beslissingen te kunnen nemen.

Enkele voordelen van MDM:

  • Verbeterde datakwaliteit, besluitvorming & compliance
  • Verhoogde efficiëntie & klanttevredenheid
  • Verminderde kosten

Duidelijke verantwoordelijkheden

Credon helpt je met het implementeren van intelligente MDM-tooling van Informatica. Dit omvat:

Definiëren van rollen, taken en verantwoordelijkheden voor master records
Opstellen van richtlijnen voor het nemen van beslissingen over mogelijke duplicaten
Trainen van medewerkers in het belang van master data en hoe informatie te zoeken
Opzetten van een master data team dat records als dubbel/uniek beschouwt
Uitvoeren van procedures en processen rondom master data
Zorgen voor een eenvoudig beheer van stamgegevens in de tijd

MDM is meer dan alleen een technische oplossing. Het is ook een organisatieverandering die processen en mensen omvat. Credon helpt je om MDM succesvol te implementeren en de voordelen ervan te realiseren.

Ontdek hoe we dit bij Zorgbedrijf Antwerpen deden.

Mockups (55)

Lees het verhaal van Zorgbedrijf Antwerpen!

Credon_eBook_BecomingDataDriven_cover1

E-book ‘Becoming data-driven’

Veel mensen associëren de term ‘dataplatform’ vooral met technologie, maar het gaat om veel meer. Dit e-book helpt je om een geïntegreerde aanpak te ontwikkelen waarin mensen, processen én technologie gebalanceerd aan bod komen.

Onze aanpak

Onze consultants helpen je om in korte tijd grote stappen te maken met datakwaliteit. Daarbij doorlopen we samen de volgende stappen:

  1. Het in kaart brengen van alle data en databronnen in jouw organisatie en de benodigde connecties leggen.
  2. De data profileren zodat duidelijk wordt waar mogelijke datakwaliteitsproblemen liggen.
  3. Het opstellen van specifieke business regels om de kwaliteit te monitoren en verbeteren.
  4. Het inrichten van software en het opstellen van regels om data op te schonen.
  5. Het inrichten van je organisatie en procedures – en het trainen van mensen – om datakwaliteitsproblemen te voorkomen en op te lossen.
  6. Het continu monitoren van de datakwaliteit en waar nodig alarmeren bij het overschrijden van drempelwaardes.

Meer weten?

Anton Beelen Consultant

Meer weten?

Jo Buyl Business Deliver Manager