Dataplatform

Mensen, processen én technologie

Een modern dataplatform is onmisbaar voor bedrijven die datagedreven (willen) werken. Het is de centrale plaats waar gegevens worden verzameld, verwerkt en geanalyseerd, maar ook beheerd en beveiligd conform wet- en regelgeving. De implementatie van een dataplatform vraagt om de juiste balans tussen mensen, processen en technologie. Het Credon referentie framework helpt je om die balans te vinden en de implementatie van een dataplatform voor jouw organisatie te versnellen.

Datagedreven werken

Datagedreven bedrijven zijn in staat data in te zetten om de omzet te verhogen, de klantervaring te verbeteren, de kosten te verlagen en compliant te zijn. En om in controle te blijven in een snel veranderende wereld. Doordat ze betrouwbare beslissingen kunnen nemen op basis van data – in plaats van buikgevoel – zijn ze in staat succesvol te zijn en de concurrente voor te blijven.

Maar hoe zet je de volgende stap om data in te zetten op een manier die past bij jouw organisatie? Door alle historische en bedrijfsrelevante data op één plek toegankelijk te maken voor analyse, visualisatie en data science. Via een modern cloud dataplatform dat alle mogelijke use cases ondersteunt en je organisatie voorbereidt op toekomstige behoeften. Waarmee iedereen in je organisatie efficiënt datagedreven beslissingen kan nemen, met behulp van betrouwbare, consistente data en flexibele analytische tools. En waarbij altijd duidelijk is waar gegevens vandaan komen, waar ze zich bevinden en waar en door wie ze worden gebruikt.

Referentie framework

Bij Credon geloven we dat een dataplatform om meer draait dan alleen technologie. Hoewel technologie een belangrijke factor is, zijn het uiteindelijk de mensen en processen die de toegevoegde waarde van je dataplatform bepalen. Daarom is het belangrijk dat je een geïntegreerde aanpak kiest en een dataplatform beschouwt als de combinatie van mensen, processen en technologie die nodig is om een datagedreven manier van werken te ondersteunen.

Maar waar begin je bij het ontwerpen en implementeren van een dataplatform dat aan deze vereisten voldoet? Daarvoor hebben we een referentie framework ontwikkeld dat je helpt bij het kiezen van de juiste aanpak en dat alle componenten beschrijft die een modern dataplatform moet bevatten en hun context en samenhang. Dit framework is ontwikkeld op basis van best practices en is breed toepasbaar. Het geeft je organisatie een stappenplan om je eigen cloud dataplatform te ontwikkelen. De uiteindelijke concrete invulling is afhankelijk van jouw specifieke behoeften en use cases en gebeurt stapsgewijs.

Credon_eBook_BecomingDataDriven_cover1

E-book ‘Becoming data-driven’

Veel mensen associëren de term ‘dataplatform’ vooral met technologie, maar het gaat om veel meer. Dit e-book helpt je om een geintegreerde aanpak te ontwikkelen waarin mensen, processen én technologie gebalanceerd aan bod komen.

Datamanagement aspecten

Ons referentie framework geeft je alle fundamentele hulpmiddelen om te beginnen met de ontwikkeling van je eigen dataplatform in de cloud. De uitdaging ligt daarbij niet in de technologie. Moderne cloud platformen brengen allerlei analytische toepassingen binnen handbereik van iedere organisatie. Maar als het gaat om de datamanagement aspecten van het platform – waarbij mensen en processen een belangrijke rol spelen – wordt het ingewikkelder. Daarom maken het opstellen van een data governance programma, het opzetten van beleid en tools voor het bewaken van datakwaliteit, en het implementeren van master data management een belangrijk onderdeel uit van ons framework. Daarnaast bevat het framework een groot aantal best practices. Deze zorgen ervoor dat je je focust op de belangrijke activiteiten voor jouw organisatie en ze helpen je de meest voorkomende valkuilen te vermijden.

Grote verandering

Uiteraard maken onderwerpen als data architectuur, data integratie en de manier waarop data ‘geconsumeerd’ wordt onderdeel uit van het framework. De implementatie van een dataplatform betekent echter een grote verandering in de manier van werken en de rollen en verantwoordelijkheden in je organisatie.

Daarom besteedt het framework veel aandacht aan project en change management. Denk aan het opzetten van de organisatie rondom het platform, het definiëren van rollen en verantwoordelijkheden, het opleiden van mensen en het communicatieplan. Onze projectaanpak gaat ervan uit dat je begint met belangrijke use cases en mensen die openstaan voor een nieuwe werkwijze. Zodat je de successen die hieruit ontstaan kunt gebruiken voor het overtuigen van de rest van de organisatie.

Meer weten?

Jo Buyl Business Delivery Manager

Meer weten?

Bert Lenders Senior Consultant