Advies

Jouw gids door het complexe datalandschap

Credon adviseert en begeleidt jouw organisatie op de reis naar datagedreven werken. Altijd met een goed doordacht en praktisch plan. Hoe ga je medewerkers meenemen op deze reis? Welke processen moeten worden ingericht en welke technische architectuurkeuzes moeten worden gemaakt? Allemaal vragen waar we samen met jou antwoorden en oplossingen voor zoeken.

Eerst denken dan doen

Het klinkt een beetje belerend, maar het is wel waar. Om een data-gedreven organisatie te worden is het van belang dat allereerst wordt gekeken naar wat je organisatie echt wil en nodig heeft. Wat zijn de strategische bedrijfsdoelstellingen en hoe moet de exploitatie van data daar een bijdrage aan leveren? Zijn er redenen waarom de bedrijfsdoelstellingen niet gehaald worden? Zijn er externe factoren, zoals wet- en regelgeving, waar data een rol speelt?

De datastrategie

We vertalen deze business behoeften en doelstellingen samen met jouw organisatie naar een datastrategie. Daarbij worden alle stakeholders vanuit de verschillende disciplines betrokken. Er wordt een globale data flow gemaakt die beschrijft hoe data in de verschillende processen wordt gebruikt. En de rollen en verantwoordelijkheden ten aanzien van data worden vastgelegd. We brengen de huidige en de gewenste situatie in kaart. Onze consultants hanteren hierbij een zeer praktische aanpak met workshops, interviews en vragenlijsten. Ze helpen de mensen in jouw organisatie om data echt als een ‘core asset’ te gaan zien.

Technische behoeften

Op een soortgelijke manier kijken we naar de bestaande data-architectuur. Wat is de huidige situatie en wat is de benodigde architectuur?

Welke uitdagingen heeft jouw organisatie op dat vlak en welke oplossingen passen in het applicatie-landschap? Hierbij ligt de focus van de werkzaamheden op inventarisatie van de bedrijfsbrede architectuur en de afzonderlijke systemen en daarnaast op het maken van een overzicht van alle data integraties, afhankelijkheden en de benodigde performantie.

Aan de slag

Essentieel in onze aanpak is een iteratieve projectbenadering op basis van ‘use cases’. Iedere use case beschrijft de gewenste functionaliteit, de beoogde toegevoegde waarde voor de organisatie en de bijbehorende kosten. Op basis van een prioriteit per use case stellen we samen een roadmap op. Vervolgens starten we met de realisatie van de eerste use case. Daardoor ziet jouw organisatie al snel de eerste resultaten waardoor het draagvlak toeneemt. Op deze manier bouw je stap voor stap aan je eigen dataplatform en je datamanagement en analytics oplossingen.

Hoe wij jou helpen

Afhankelijk van de behoeftes van jouw organisatie kan Credon de verantwoordelijkheid voor een volledig project op zich nemen, maar indien nodig kunnen onze consultants ook ingezet worden op adviesbasis in bestaande projecten.

Meer weten?

Jo Buyl Business Delivery Manager

Meer weten?

Sarah Gerinckx Services Manager

Credon_eBook_BecomingDataDriven_cover1

E-book ‘Becoming data-driven’

Veel mensen associëren de term ‘dataplatform’ vooral met technologie, maar het gaat om veel meer. Dit e-book helpt je om een geintegreerde aanpak te ontwikkelen waarin mensen, processen én technologie gebalanceerd aan bod komen.