Privacybeleid

Bij Credon vinden we gegevensbescherming belangrijk. In deze Privacyverklaring vindt u alle informatie over hoe wij de privacy van onze klanten en gebruikers van onze website www.credon.eu waarborgen.

Indien u na het lezen van deze overeenkomst nog vragen heeft of wanneer u problemen ondervindt met onze diensten of website, kan u ons steeds contacteren.

1. Wanneer is deze Privacyverklaring van toepassing?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de gegevensverwerking door Credon bvba, met maatschappelijke zetel te 3980 Tessenderlo, Industrieweg 116, I.Z. Ravenshout 5.2.58, met als ondernemingsnummer BE 0884.097.986 (hierna : “Credon”) en elk van de met haar verbonden ondernemingen (in de zin van artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen), die gebruik maken van de gegevens of informatie verzameld via het volgende adres : www.credon.eu (hierna : de “Website”) alsook via alle mogelijke sub-domeinen van deze Website.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we over u verzamelen met als doel u onze producten en diensten aan te bieden. Indien u als bezoeker gebruik maakt van onze Website, indien u zich inschrijft of registreert via de Website, indien u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, een vraag stelt via het contactformulier of op een andere wijze gebruik maakt van onze Website, zullen wij alle gegevens die u ons meedeelt en op basis waarvan wij u kunnen identificeren (de “persoonsgegevens”) verzamelen en verwerken in overeenstemming met de Privacyverklaring en de geldende regelgeving.

Door gebruik te maken van de Credon-website of door ons uw persoonsgegevens mee te delen, aanvaardt u deze Privacyverklaring. Als u niet akkoord gaat met deze Privacyverklaring, gelieve dan geen gebruik te maken van de website en ons geen persoonsgegevens mee te delen.

Credon kan deze Privacyverklaring op elk ogenblik, zonder voorafgaande verwittiging, wijzigen, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en/of om haar dienstverlening te verbeteren.  We raden u aan deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u zeker op de hoogte bent van eventuele wijzigingen en steeds weet hoe uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt.

2. Wat betekent “verwerking van gegevens” en wie is daarvoor verantwoordelijk?

Als je gevraagd wordt om persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor een download, demonstratie of een andere actie, worden deze gegevens gebruikt voor het administratief verwerken van jouw aanvraag.

Daarnaast kunnen jouw gegevens, mits je daar toestemming voor hebt gegeven of als er een klantrelatie bestaat, door Credon worden gebruikt om je telefonisch, per post of per e-mail te informeren over voor jou relevante producten en/of diensten van Credon en/of zorgvuldig geselecteerde partners van Credon.

Met “verwerking van gegevens” bedoelen we het opslaan, verzamelen, bewerken, kopiëren, doorgeven en verwijderen van gegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens is Credon zelf.

3. Welke persoonsgegevens verzamelen we?

We verzamelen uw naam en uw contactgegevens zoals uw adres, e-mailadres, telefoonnummer, gsm-nummer, faxnummer … Ook gegevens die we verkrijgen via derden of uit contracten, contactformulieren, enquêtes, wedstrijden, promoties, commerciële acties, betaalgegevens, bestellingen, (online) aankopen enz. houden we bij. Ook via het gebruik van onze websites, sociale media, respons per e-mail, cookies, doorklikgegevens, navigatiegegevens en andere technologieën kunnen we gegevens over u verzamelen. Voor professionele klanten of bedrijven waarmee we een samenwerkingsverband (kunnen) opstarten, houden we ook de coördinaten van de contactpersonen bij. Mogelijke interesses waaraan we met onze diensten en activiteiten kunnen tegemoetkomen, worden eveneens bijgehouden. Kortom:

 • Gegevens die bezoekers achterlaten op onze website (naam, e-mail, telefoon).
 • Analytische gegevens die we verkrijgen door middel van cookies.
 • Gegevens van onze klanten.

We kunnen ook persoonsgegevens in ons bezit krijgen wanneer we andere bedrijven overnemen.

Credon vraagt of verzamelt nooit bewust persoonsgegevens van kinderen. Als Credon ontdekt dat het per ongeluk persoonsgegevens heeft verzameld van een kind, dan zal het de persoonsgegevens van dat kind zo snel als redelijkerwijs mogelijk verwijderen uit zijn bestanden.

4. Hoe lang worden deze persoonsgegevens bewaard?

Credon bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan vijf jaar en in elk geval niet langer dan wettelijk toegelaten is of noodzakelijk voor de in deze Privacyverklaring vermelde doeleinden.

5. Waarom Credon persoonsgegevens verzamelt en hoe het deze gegevens gebruikt

Credon verzamelt persoonlijke informatie die noodzakelijk is om een optimale werking van de website te garanderen. Deze informatie kan Credon gebruiken voor acties of berichten van informerende aard. Credon verzamelt ook informatie in logfiles. Deze informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden, zoals trafiek- en profielanalyse. Zo kunnen we het dienstenaanbod van de website verder op punt stellen.

Credon verzamelt en gebruikt persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor de gegevens werden verkregen. Credon kan uw persoonsgegevens gebruiken voor alle of sommige van de volgende doeleinden:

 • Bestellingen: om uw bestellingen te verwerken en te verzenden en u te informeren over de status ervan. Merk op dat er veel webshops zijn die Credon producten verkopen maar die niet worden gecontroleerd of beheerd door Credon. We raden aan dat u hun beleidslijnen leest, inclusief deze over privacy, alvorens producten op die websites te kopen.
 • Onderhoud van uw account: om uw accounts bij Credon te creëren en te onderhouden, met inbegrip van het aanbieden van getrouwheids- of beloningsprogramma’s die verbonden zijn met uw account.
 • Consumentendienst: om u als consument beter te bedienen, waaronder antwoorden op uw vragen, klachten en algemene feedback over onze producten. Onze consumentendienst kan worden aangeboden via verschillende communicatievormen, zoals e-mail, brief, telefoon en online chat.
 • Betrokkenheid van de consument: om u actiever te betrekken bij onze producten en diensten. Het kan daarbij gaan om het gebruik of de publicatie van inhoud die door de consument is gegenereerd.
 • Personalisering: Credon kan persoonsgegevens die via de ene bron zijn verzameld (bv. een website) combineren met gegevens die afkomstig zijn van een andere bron (bv. een offline event). Zo krijgt Credon een vollediger beeld van u als consument, waarmee Credon u dan weer beter en persoonlijker van dienst kan zijn, onder andere met betrekking tot het volgende:

Websites: om uw ervaring op onze websites te verbeteren en te personaliseren, door gebruik te maken van gegevens zoals inloginformatie, technische computerinformatie en/of informatie over eerder gebruik van de website;

Producten: om de producten van Credon te verbeteren, beter af te stemmen op uw behoeften en nieuwe productideeën te bedenken. Dit omvat het gebruik van demografische informatie, informatie over consumentenprofilering en consumentenfeedback; en

Reclame gebaseerd op interesses: om u advertenties aan te bieden die zijn afgestemd op uw interesses. Een van de manieren waarop Credon dit doet, is door de activiteiten of verzamelde informatie op de Credon sites te koppelen aan gegevens die op websites van derden over u zijn verzameld. Dit soort reclame staat ook bekend als “gerichte reclame” of “online behavioural advertising”. Een dergelijke personalisering gebeurt doorgaans via cookies of gelijkaardige technologieën.

 • Reclameberichten: om reclameberichten te versturen als u zich hebt opgegeven voor het ontvangen van dergelijke berichten (met inbegrip van informatie over Credon, zijn producten en diensten, wedstrijden en promoties). Deze berichten kunnen worden verspreid op elektronische wijze (bv. sms, e-mail en online reclame) en via de post. Als u zich opgeeft om sms-berichten te ontvangen, is het beleid van uw mobiele serviceprovider voor het ontvangen van sms-berichten van toepassing, waarvoor kosten kunnen worden aangerekend.
 • Sociale functies: om u een aantal sociale functies aan te bieden, waaronder:

Community-functies op een Credon site

Wanneer u een Credon site met een community-functie bezoekt en foto’s, video’s, illustraties of andere inhoud deelt, kan Credon de persoonsgegevens die u op dergelijke websites deelt, gebruiken en weergeven.

Virale websitefuncties

Credon kan uw persoonsgegevens gebruiken om u virale websitefuncties aan te bieden, zoals een “tell-a-friend”-programma, waarmee u bepaalde nieuwsberichten, productinformatie, promoties en andere inhoud kunt delen met familie en vrienden.

Hiervoor moet gewoonlijk persoonlijke contactinformatie (zoals namen en e-mailadressen) worden verzameld en gebruikt, zodat het bericht/de inhoud in kwestie kan worden bezorgd aan de ontvangers.

Sociale netwerken van derden

Credon kan uw persoonsgegevens gebruiken wanneer u socialenetwerk-functies van derden gebruikt, zoals “Facebook Connect” of “Facebook Like”. Deze functies kunnen geïntegreerd zijn in de Credon sites, onder andere met het oog op de organisatie van wedstrijden en om u de mogelijkheid te bieden inhoud te delen met vrienden.

Als u deze functies gebruikt, is het mogelijk dat Credon bepaalde persoonsgegevens over u kan verkrijgen via het sociale netwerk in kwestie. Meer informatie over hoe deze functies werken en de profielgegevens die Credon over u kan verkrijgen, vindt u terug op de website van het betreffende sociale netwerk.

Marketing automation plugins van derden

Onze website maakt gebruik van een aantal marketing automation plugins. Het kan zijn dat deze derde partijen gebruik maken van cookies. Wij maken gebruik van de volgende marketing automation tools: Sharpspring. Wij verwijzen naar het cookie-beleid van dergelijke derde partijen:

(a). Sharpspring

Andere specifieke doeleinden

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor andere specifieke bedrijfsdoeleinden, zoals de dagelijkse werking en veiligheid van de Credon sites, om demografische studies of audits uit te voeren en om met u contact op te nemen voor consumentenonderzoek.

6. Geeft Credon uw persoonsgegevens door aan derden?

Credon behandelt uw gegevens op vertrouwelijke wijze en verkoopt uw persoonlijke gegevens niet aan derden, noch geheel, noch gedeeltelijk.

Weliswaar kan Credon uw gegevens delen met dienstverlenende bedrijven die wij gebruiken voor het beheer van de website of om diensten namens Credon uit te voeren. Bijgevolg hebben deze dienstverlenende bedrijven mogelijks toegang tot en maken zij mogelijks gebruik van uw persoonsgegevens, voorzover nodig om hun opdracht uit te voeren.

Credon zal met betrekking tot uw gegevens optreden in overeenstemming met de Belgische wetgeving in verband met de bescherming van persoonsgegevens.

7. Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen?

Elke bezoeker van de Website heeft het kosteloze recht op inzage, kopie, wijziging, verbetering en verwijdering van zijn of haar gegevens.

U kan al deze rechten uitoefenen door ons een verzoek te sturen.

7.1. Recht op inzage, kopie en verbetering

U hebt het recht om een kopie van uw persoonsgegevens te vragen. Als Credon geen kopie kan geven van uw persoonsgegevens, zal het u laten weten waarom dat niet mogelijk is.

U hebt ook het recht om Credon te vragen onjuistheden in uw persoonsgegevens te verbeteren, of onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.

7.2. Recht op gegevenswissing en beperking van verwerking

U hebt het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens gewist worden, wanneer deze niet (langer) nodig zijn voor de doeleinden die Credon nastreeft, wanneer u niet langer uw toestemming geeft of wanneer de verwerking onrechtmatig zou zijn.

U richt in dat geval een gedagtekend en ondertekend verzoek aan Credon, met in bijlage een kopie van uw identiteitskaart.

Credon kan de gegevenswissing weigeren wanneer er een rechtsvordering is of ter vrijwaring van andermans rechten.

U kan in dat geval vragen dat de gegevensverwerking beperkt wordt.

7.3. Recht om u uit te schrijven voor reclameberichten

U hebt het recht om u uit te schrijven voor reclameberichten over Credon (“opt-out”) en kunt dat doen door de instructies te volgen in het betreffende reclamebericht of ons een verzoek te sturen.

7.4. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om persoonsgegevens gemakkelijk over te dragen van Credon naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.

7.5. Recht om een klacht in te dienen

Als u moeilijkheden ondervindt bij het uitoefenen van uw rechten of als u denkt dat Credon zijn plichten niet nakomt, kan u klacht indienen bij de Privacycommissie (www.privacycommission.be).

8. Wat doet Credon om uw persoonsgegevens te beveiligen?

Credon maakt gebruik van de gangbare technieken volgens de huidige technologische ontwikkelingen om de door de bezoekers meegedeelde informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging.

Om uw persoonsgegevens te beveiligen, heeft Credon een aantal maatregelen ingevoerd, waaronder:

 • Beveiligde bedrijfsomgeving: Credon slaat uw gegevens op in beveiligde bedrijfsomgevingen die alleen toegankelijk zijn voor werknemers, vertegenwoordigers en contractanten van Credon op “need-to-know”-basis. Credon volgt in dit verband ook de normen die in de sector algemeen zijn aanvaard.
 • Voorafgaande authenticatie voor accounttoegang: Credon verifieert de identiteit van zijn geregistreerde consumenten (login-ID en wachtwoord) alvorens ze toegang krijgen tot of wijzigingen kunnen aanbrengen in hun account. De bedoeling hiervan is toegang door onbevoegden te voorkomen.

Merk op dat deze beveiligingen niet van toepassing zijn op persoonsgegevens die u deelt op openbare plaatsen, zoals community-websites.

Credon neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die door de bezoeker meegedeeld worden aan Credon zoveel als mogelijk te garanderen. Elke bezoeker erkent evenwel dat de verstrekking van persoonsgegevens via het internet nooit zonder risico is. De bezoeker erkent dan ook dat eventuele directe of indirecte schade die hij of zij zou lijden als gevolg van een illegaal of onrechtmatig gebruik van zijn of haar persoonsgegevens door derden, die geen toestemming hebben om dit te doen, niet kan worden toegewezen aan Credon, noch dat Credon hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld, tenzij dergelijke schade ontegensprekelijk hoofdzakelijk veroorzaakt zou zijn door een intentioneel handelen of grove nalatigheid van Credon.

9. Wat kan u doen als het toch misloopt met de beveiliging van uw persoonsgegevens?

Credon zal elk probleem dat zich voordoet met de beveiliging van gegevens van natuurlijke personen binnen de 72 uur melden aan de nodige betrokkenen.

Credon stelt alles in het werk om zulke problemen zo snel mogelijk op te lossen en werkt haar beveiligingsbeleid regelmatig bij om zulke problemen in de toekomst te vermijden.

U kan als gebruiker altijd contact opnemen met Credon en, indien nodig, klacht neerleggen bij de Privacycommissie (www.privacycommission.be) zoals hierboven uiteengezet.

10. Toepasselijk recht en geschillen

Deze Privacyverklaring wordt beheerst door de Belgische wetgeving.

In geval van geschillen of betwisting zijn de rechtbanken van Brussel bevoegd.

11. Hoe kan u ons contacteren?

Credon treedt op als “verantwoordelijke voor de verwerking” voor de persoonsgegevens die het verwerkt in het kader van deze Privacyverklaring. Als u vragen of opmerkingen hebt over deze Privacyverklaring of de manier waarop Credon persoonsgegevens verzamelt, neem dan met ons contact op via:

Telefoon op +32 13 35 37 13 (België) of +31 306 350 320 (Nederland)
E-mail naar privacy@credon.eu
Brief naar Credon bvba, Industrieweg 116, I.Z. Ravenshout 5.2.58, 3980 Tessenderlo